Додипломски студии до 2012 година

Студиски програми до 2012 година
 
Нови студиски програми од прв циклус на ФИНКИ (3 или 4 годишни студии)
Студиски програми пренесени од Институтот за компјутерска техника и информатика на ФЕИТ  
Студиски програми пренесени од Институтот за информатика на ПМФ