Last Announcements

Доделување на дипломи
По повод роденденот на ФИНКИ, на 30 март 2013 година во Кино Милениум ќе бидат доделени дипломи на дипломираните и магистрираните студенти.
Доделување на дипломи
По повод роденденот на ФИНКИ на 30 март 2013 година во Кино Милениум ќе бидат доделени дипломи на дипломираните и магистрираните студенти.

По повод роденденот на ФИНКИ, на 30 март 2013 година во Кино Милениум ќе бидат доделени дипломи на дипломираните и магистрираните студенти.
По повод роденденот на ФИНКИ на 30 март 2013 година во Кино Милениум ќе бидат доделени дипломи на дипломираните и магистрираните студенти.