Систем за измена на лозинка на сервисите на ФИНКИ

Добродојдовте, преку овој систем можете да ја внесете вашата првична лозинка, по што ќе можете да се најавите на централниот автентикациски систем на ФИНКИ. По најавата на централниот автентикациски систем на ФИНКИ ќе ви бидат достапни сите апликации на ФИНКИ кои се поврзани со централната автентикација.

Системот исто така се користи и за ресетирање на заборавена лозинка.

Статус: Системот е во функција
Корисничко име:  
  Корисничките имиња се:
  XXXXXX (за бруцошите на ФИНКИ
  XXXXX (за студентите од ИИ-ПМФ)
  XXXXYY (за студенти од ИКТИ-ФЕИТ) каде XXXX е број на индекс (со 0-ли однапред), а YY се последните две цифри од годината на запишување (корисничките имиња се истите од ex-FEITle).
   
 
 
 
 

Пријавете проблем тука.

©2015, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство